Een mooi resultaat

Nathalie heeft mij geholpen bij het maken van mijn logo en website voor Coachingrid. Daarbij heeft zij mijn woorden en gedachten precies zo weten vorm te geven zoals ik het in mijn hoofd had. Met oog voor detail en enorm veel enthousiasme hebben we samengewerkt met dit mooie resultaat als eindproduct.